Blussuvoll workshop
I uke 39 ble det holdt workshop for 172 elever i 8. trinn på Blussuvoll skole i regi av Trondheim Kommune og prosjektene FramtidsTrondheim/Kommuneplanmeldingen og Framtidens byer.

Hensikten med workshopen var å gi elevene en introduksjon til hvordan byutvikling foregår i dag, hva som er viktig å tenke på når vi utvikler framtidens by, og få innspill fra elevene om hvilke ting som er viktig for dem i framtidens Trondheim. Elevene fikk spørsmålet ”Hvordan vil du at Trondheim skal se ut i 2050”, og jobbet i gruppe med collage, tekst og tegninger for å illustrere dette.

Arkitektstudenter fra Arkitekthjelpen på NTNU var med å veilede under arbeidet.