Tvereggen_4_liten

”Grønn strek for en trygg framtid. Kommuneplanmelding om byutvikling – Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer” ble vedtatt av bystyret i Trondheim 31.03.2016. Rådmannen arbeider nå med å oppdatere meldingsdokument og kart slik at dette blir i tråd med vedtaket. På denne siden finner du dokumentene til saken, under sak PS 0019/16

Protokoll: Bystyrevedtak 31.03.16
Saksframstilling til bygningsrådet med rådmannens innstilling
Grønn strek for en trygg framtid. Kommuneplanmelding om byutvikling – Langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer
Strategikart, datert 02.11.15
• Vedlegg: Oversikt høringsmerknader. Må sees i sammenheng med høringsmerknadene, datert 02.11.15
Scannede høringsmerknader, dok 106-125
Scannede høringsmerknader, dok 126-149
• Notat om befolkningsutvikling og boligbehov 2014-2050, datert 15.10.2014
• Notat om framtidig behov for næringsareal, datert 27.02.2015


Har du spørsmål til arbeidet kan Trondheim kommune v/byplankontorets Tove Hellem kontaktes.