liggende crop

NiT og Trondheim kommune inviterte til frokostmøte angående pågående arbeid med kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling, onsdag 1. oktober 2014.

Det ble holdt presentasjoner av Esther Balvers fra Interkommunal arealplan (IKAP2), Svein Åge Relling fra Trondheim Kommune og prosjektleder for Kommuneplanmeldingen Birgitte Kahrs. Formålet var å orientere om arbeidene som er i gang, se på utviklingen av næringslivet i Trondheim og få løftet aktuelle problemstillinger for næringslivet i arbeidet.

Se programmet under:
Trondheim vokser raskt. Byen vil i framtiden romme flere innbyggere og et større næringsliv. Fortetting og transformasjon av eksisterende byområder, utbygging av transportårer og satsing på kollektivtrafikk er sentrale grep for å håndtere veksten. I dette frokostmøtet ser vi nærmere på hvor ulike næringsetableringer skjer i byen og regionen og hvilket behov det er for ulike typer næringsarealer frem i tid.

08:20 – 08:40 Næringsarealer i Trondheimsregionen ved Esther Balvers, prosjektleder Interkommunal arealplan
08:40 – 09:00 Et blikk på utviklingen i næringslivet i Trondheim – sysselsetting, byggevirksomhet og handel ved Svein Åge Relling, Trondheim kommune
09:00- 09:20 Trondheims framtidige byutvikling – orientering om pågående arbeid med kommuneplanmelding om byutvikling, hvor grønn strek er et av temaene. Ved prosjektleder Birgitte Kahrs, Trondheim kommune
09.20-10.00 Diskusjon og avslutning

Møteleder var Børge Beisvåg

http://www.nitr.no/