Ledebilde på hvit bakgrunnArbeidsprogrammet for Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling skulle fastsettes i Bygningsrådet 14.oktober. Innstillingen til rådmannen om godkjenning av programmet falt. Les mer om videre prosess her.  
 
Programmet tok for seg forutsetningene for arbeidet, politisk bestilling, aktuelle utredningstema, framdrift for meldingen, og innspill fra høringsperioden. Arbeidsprogrammet finner du her på www.framtidstrondheim.no og på www.trondheim.kommune.no/arealplaner/offentlig. Høringsfristen for programmet var 14.8.2014.  
 
Ved spørsmål, kontakt prosjektleder, Birgitte Kahrs.  
 
 
Hensikten med prosjektet:  
Utfordringene Trondheim står overfor krever en langsiktig og helhetlig byutviklingsstrategi som er robust for framtidige endringer samtidig som den skaper en forutsigbarhet gjennom å avklare hovedprinsipper. Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling er ikke en juridisk plan, men er ment å være et førende styringsredskap for framtidig overordnet planlegging. Meldingen skal drøfte hovedtrekk og fokusere på de temaene som er mest kritiske og sentrale for den langsiktige, fysiske byutviklingen.  
Les mer om Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling her.