Prosjektleder:
Birgitte Kahrs er prosjektleder for arbeidet med Kommuneplanmelding for langsiktig byutvikling. Hun har jobbet på byplankontoret siden 2009. Tidligere ansvarsområder har vært prosjektleder for Kommuneplanens arealdel 2012-2024, prosjektleder digitalt barnetråkk og vikarierende gruppeleder på næringsgruppen på Byplankontoret. Birgitte er utdannet arkitekt fra NTNU.
birgitte.kahrs@trondheim.kommune.no

Prosjektmedarbeider:
Julie Nordhagen er prosjektmedarbeider på arbeidet. Hun begynte å jobbe på byplankontoret januar 2014, og er utdannet arkitekt fra NTNU. Julie er medvirkningsansvarlig i arbeidet med meldingen.
julie.nordhagen@trondheim.kommune.no

For innspill til arbeidet, send gjerne en mail!