Regionalplan for Jæren, der de har vedtatt grønn strek som langsiktig grense for landbruk

Informasjonsvideo om jordressursene i verden, og hvordan vi kan håndtere jorden vår mer bærekraftig.


Informasjonsvideo om hvorfor vi bør utvikle miljøvennlige byer.
 
 
Miljøpakken 
 
Trondheimsregionen framtidens_logo[1] 
 
 
 
Grønn barneby