• Langsiktig byutvikling i Trondheim kommune

    Grønn strek er vedtatt


    Grønn strek ble vedtatt av bystyret i Trondheim 31.03.2016.

  • 1

Trondheim en by i endring

Endringer i prosessen

I bygningsrådet 14. oktober 2014 ble det vedtatt endringer i arbeidet med Kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling.

Politisk behandling utsatt til 8.april

I den politiske behandlingen vil det avklares om saken skal legges ut på høring.

Grønn strek på høring

Bygningsrådet vedtok 08.04.2015 å legge forslag til strategi for langsiktig vern av jordbruksareal og økologiske korridorer ut på høring.

Byutvikling er balansekunst

"Utvikling av en god by er en balansekunst mellom vekst og vern, mellom ønsker og behov og mellom børs og katedral. Hvordan skal vi finne den rette balansen framover?"


- Byplansjef Hilde Bøkestad

Les kronikken her